Om oss

Follow us:

Email: post@ofotlab.no  -            Telefon: 46283366

OfotLab

ANALYSE AV GROVFÔR / HØY / JORD

OM OSS

Lund gård har vært drevet av Per Ivar og Mona Skaanevik siden 1992.


Gårdsdriften består i første rekke melkeproduksjon og kjøttproduksjon.


Siden 2009 har vi drevet med import og salg av grovfôr. Vi driver nå grovfôrsalg over hele landet.


I 2016 har vi startet opp et grovfôrlaboratorium OfotLab,  og kan analysere høy , høyensilasje, silo, ensilasje, helsæd, mais mm.


Vi har utviklet egne NIR-kalibreringer for grovfôr. De baserer seg på norske (80%) prøver og svenske (20%). Våre kalibreringer testes regelmessig og tilpasset Nordiske referansemetoder.


Vi deltar i NEPT ringtest for å sikre like resultat som andre laboratorier. (NEPT: North European Proficency Testing

Copyright @ All Rights Reserved

Bank